ZVK - přihlášení

Uživatelské jméno


Aplikace hlásí:

Uživatelské jméno je Vaše odběratelské číslo. Je uvedeno na smlouvě nebo na faktuře.
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.   |   systém vytvořil ORTEX spol. s r.o. - ZVK v.3.7.1